Zájmové činnosti

FLÉTNOHRÁTKY - veselé pískání na pětiprstou flétnu - pod vedením paní učitelky Marcelky se starší děti věnují ,,Veselému pískání a zdravému dýchání" dle projektu, které je jednou týdně zařazováno před obědem podle zájmu rodičů a dětí.

Logopedie - Na škole probíhá v každé třídě logopedický projekt ověřený logopedkou Speciálně pedagogického centra Mgr. Martinou Jahodovou Pechovou. Logopedickou prevenci provádějí učitelky s osvědčením logopedické prevence a logopedická asistentka.

Edukačně stimulační skupinky pro předškolní děti - jedná se o komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Ve skupince hravou formou podporujeme schopnosti, dovednosti a funkce důležitého pro zvládání trivia ( tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání ). Ve skupinkách procvičujeme jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, základní matematické představy, řeč, myšlení a sluchové vnímání. Zahájení projektu je vždy v lednu aktuálního roku a trvá po dobu pěti měsíců. Skupinku tvoří maximálně 8 dětí.

Kondiční cvičení - Spolupracujeme se sportovním klubem DRÁČEK při TJ Slavia Kroměříž a chodíme cvičit dvakrát měsíčně do velké tělocvičny pod vedením pana trenéra Jiřího Krále. Děti potřebují batoh, cvičební úbor a pití. Další cvičení bude vždy v úterý v Lichém týdnu.

Polytechnika - Dle zpracovaného projektu se děti učí orientovat v technickém světě, porozumět mu a poznávají vše okolo aktivně. Často zařazujeme různé pokusy s vodou a barvou, se sněhem a ledem, děti zkoumají, co je lehčí, těžší, poznávají práci s magnetem, tvoří s kinetickým pískem, skládají z papíru a poznávají působení světa fyziky. Všechny tyto aktivity jsou důležité pro získávání názorů na základě individuální zkušenosti.