Jídelníček a stravování

Copak máme dneska dobrého?

↓↓V případě, že nebude jídelníček aktuální, můžete si rozkliknout odkaz přímo z jídelny ↓↓

Jídelníček :: MŠ Mánesova, Kroměříž (msmanesovakromeriz.cz)  


Informace ze školní jídelny MŠ Mánesova, Kroměříž

!!!STRAVA JE VŽDY PŘIHLÁŠENA!!!

Odhlašování stravy:

Odhlašování a přihlašování stravy si řeší rodič pouze sám a to třemi způsoby: 

1. Přes: www.strava.cz , přihlašovací údaje jste dostali při odevzdání přihlášky ke stravování.

2. Od 1.9.2023 odhlášky nejpozději do 14:00 předešlého dne. 

3.e-mail: sj.manesova@ms-kromeriz.cz

Výše stravného od 1.10.2022 dle "Směrnice o školním stravování": přesnídávka = 11,- Kč, oběd = 27,- Kč, svačina = 10,- Kč, celkem 48,- Kč. Pokud dítě dovrší ve šk. r. 2022/2023 7 let věku, činí celodenní strava 51,- Kč ( oběd 30 Kč ).

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd v době od 10.30 hod. do 11.00 hod. v MŠ.

Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon,§ 35, odst. 1, pís. d).

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ OHLEDNĚ STRAVY A STRAVNÉHO KONTAKTUJTE ŘEDITELKU ŠKOLY. 

Kontakt do školní jídelny:

Školní jídelna při MŠ Mánesova 3880, Kroměříž

vedoucí školní jídelny: Sabina Oborná

mobil: 733 139 673

e-mail: sj.manesova@ms-kromeriz.cz


Vnitřní řád školní výdejny

Seznam regionálních dodavatelů potravin do školní jídelny MŠ Mánesova

BRAMBORY ..................................... Vincenec P. - soukromý zemědělec Rataje / Kroměříž

MASO ............................................... JCV FOOD s.r.o. Sazovice / Zlín

PEČIVO ............................................ Pekárna AVOS a.s. / Kroměříž

ZELENINA ,OVOCE ........................ PK ovoce a zelenina s.r.o. / Kroměříž

MLÉKO ............................................ Mlékárna s.r.o. / Valašské Meziříčí

VEJCE z podestýlkových chovů ... BIDFOOD s.r.o. / Opava