Naše třídy


Třída BERUŠKY

Třídu navštěvují děti od 3 do 4 let. Hlavním cílem naší práce je, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do života v kolektivu dětí. Pro nově příchozí děti je zaveden postupný adaptační režim, který jim pomáhá překonat těžké chvíle prvního odloučení od rodičů. Klademe důraz na respektování osobnosti dítěte při společných, skupinových i individuálních činnostech. 

K nejhezčím okamžikům v roce u nás patří oslava nejrůznějších svátků - Čas jablíčkové vůně, Vánoce, Karneval, Velikonoce, Den matek, Den dětí.

paní učitelka: Marcela Lukšíková

paní učitelka: Mgr. Jaroslava LoučkováTřída MOTÝLCI

Třídu navštěvují děti od 4 do 7 let. Dbáme na spokojenost dětí a hezké vzájemné vztahy, kamarádství, porozumění a respekt. Pocit bezpečí a jistoty. Ve třídě jsou děti připravovány na vstup do ZŠ a do běžného života - formou her, skupinové a individuální práce, pohybových a logopedických aktivit. 

Ve třídě je k dispozici interaktivní tabule, kterou mají možnost využívat obě třídy a za spolupráce interaktivních programů tak zpestřujeme dětem nabídku učení a vedeme je ke správnému zacházení s moderní technikou.  

Navštěvujeme muzeum, knihovnu, účastníme se předplaveckého výcviku, kondičního cvičení a různých aktivit a soutěží pořádané městem Kroměříž.

paní ředitelka: Mgr. Michaela Řezáčová

paní učitelka: Bc. Michaela Kulíšková

asistentka pedagoga: Naděžda Malčíková

školní asistentka: Bc. Šárka Strnadová