Denní harmonogram

 Malá ochutnávka toho, jak asi vypadá den Vašich dětí

Příchod dětí do MŠ                              

Volné hry dle plněného tématu, skupinová či individuální práce s dětmi, pohybové aktivity, logopedické chvilky

6:15 - 8:00


6:15 - 8:30

Hygiena, dopolední svačina

8:15 - 9:15

Dopolední řízená vzdělávací činnost

9:15 - 9:45

Převlékání, pobyt venku

9:45 - 11:15

Hygiena, oběd (třídy se v jídelně střídají)

11:15 - 12:15

Odpolední odpočinek, četba pohádky, poslech relaxační hudby (u dětí starších - individuální činnosti, grafomotorická cvičení, pexeso a jiné...)

12:15 - 13:45

Hygiena, odpolední svačina, spontánní hry, odchod dětí ze školky

13:45 - 16:00


Časy všech aktivit se odvíjejí na aktuální situaci a potřeby dětí, mohou se tedy od sebe každý den malinko vrátit. 

Snažíme se pružně reagovat a přizpůsobit dětem
a jejich
potřebám